Torpare på Bullerbo

Andersson, Olof
1796-1831

Torpare i Södergraninge (Bullerbo).

Född 1796-12-18 i Malmån, Graninge (Y).
Döpt 1796-12-19 i Graninge (Y).
Död av vattusot 1831-01-12 i Graninge (Y).

med fru:

Anna Stina Mellin.

Född 1787-12-30 i Villola, Viksjö (Y).
Döpt 1788-01-01 i Viksjö (Y).
Död 1864-11-22 i Långsele (Y).

Enligt släktforskning lär Olof och Anna Stina ha gift sig 1818.

Olof & Anna Stina´s barn på Bullerbo

Cajsa Dorothea Olsdotter. Född 1819-10-29 i Södergraninge, Graninge (Y).
Döpt 1919-10-30 i Graninge (Y). Död 1901-01-16 i Graninge.

Anders Olof Olofsson. Född 1821 i Södergraninge, Graninge (Y)

Anna Lisa Olofsdotter. Född 1823 i Södergraninge, Graninge (Y).

Jonas Martin Olofsson. Född 1825 i Södergraninge, Graninge (Y).

Märta Brita Olofsdotter. Född 1827 i Södergraninge, Graninge (Y).

Paulus Olofsson. Född 1830 i Södergraninge, Graninge (Y).

Stina Greta född 1817 av hustru Anna Stina utom äktenskap.

Huruvida Cajsa, Anders, Anna, Jonas, Märta eller Paulus föddes på Bullerbo eller inte hoppas vi att vi kan få reda på i vårt fortsatta forskningsarbete. Men att man inte åkte iväg till ett BB var ju klart så mest troligt är ju att alla barn har fötts i hemmet, dvs på Bullerbo.

I det material som vi hittat i en släktforskning som gjorts av Maggan Andersson (född Bylund) kan vi läsa att Olof Andersson´s pappa, Anders Olofsson, okänt när han var född, men hans hustru, Catharina Eskelsdotter (Malmån, Graninge (Y)) var född 1774-05-05 och man gifte sig vid 21 års ålder, kan man nog dra den slutsatsen att pappan Olof Andersson var född omkring 1770-1774.

1812 – Ny torpare till Bullerbo
Vidare har vi förstått av dessa uppgifter att Olof´s mamma (Catharina) gick bort 1812 och att man då vid denna tidpunkt hade ett eget hemman i Malmån, Graninge socken. Efter hennes död, lämnade man gården och flyttade ut till Bullerbo för att slå sig ned som Torpare.

Olof var deras enda barn och då man flyttade till Bullerbo var han således 16 år och pappa Anders var troligen ca 40 år. Olof var med andra ord och med hänsyn till den tids hårda klimat och sjukdomar i sina starkaste år.

Huruvida Bullerbo vid denna tidpunkt bestod av ett hus plus ladugård eller någon typ av uthus, vet vi inte. Troligt kan man anta att Bullerbo användes vid denna tidpunkt för skogsbruk, varför man kan anta att det förutom Torparstugan troligen fanns en ladugård.

Från den gamla talriksmålningen som vi erhållit från tidigare ägare kan man se att det redan då fanns två byggnader, som använts som bostäder.

Man kan vidare tro att det fanns mer än en familj på Bullerbo, av berättelser som vi erhållit lär det ha funnits flera bostadshus ned mot sjösidan, förbi den så kallade smedjan. Vi har ännu inte lyckats identifierat några lämningar efter huskroppar, men drar den slutsatsen att Bullerbo vid denna tidpunkt var en liten torparby som då tillhörde byn Södergraninge. Av berättelser från Gustav Tråh, lär det ha funnits 13 bykvarnar utefter Bullerbo Ån, vilket torde innebära att det funnits fler än 13 torparfamiljer inom byn Södergraninge.

1818 – Sorg och glädje
I tiden har vi nu hamnat kring 1818, Olof är då 22 år och hans far går bort i vatusot den 17 december, dagen innan Olofs 22 års dag. Samma år som pappan dog, gifte sig Olof med Anna Stina Melin, född 1787-12-30 i Södergraninge. (Undrar på vilket torp som Anna Stina kom från i Södergraninge)

Anna Stina Melin kom till Graninge som ung flicka. År 1817 fick hon utom äktenskap (u.ä) en dotter, barnet fick namnet Stina Greta.

Olof och Anna Stina fick 6 barn + att Anna Stina hade en dotter med sig in i äktenskapet.

Efter att Olof så hastigt gått bort i sjukdom 1831 blev Anna Stina inhyst i Östergraninge tills hon någon gång mellan 1858 och 1864 flyttade till Långsele.

Vad som fortfarande återstår att se är när själva Bullerbo som torp kom att byggas. Vad fanns där redan under 1700 talet? Hoppas att snart kunna fortsätta denna berättelse.

Från 1896 har vi god kännedom om vad som hänt på Bullerbo, läs mera om detta, tryck här.

Dessa uppgifter har jag funnit via en släktforskning som turligen publicerats på Internet av Margareta (Bylund) Andersson, vill du läsa mer om släkten kan du följa denna länk: http://members01.chello.se/robmag/magganslakt.htm
Maggan (Margareta) har efter att vi kontaktat varandra varit till mycket stor hjälp och sökt hjälpa mig att finna mer information kring de som levde på Bullerbo och i Södergraninge under denna tidsepok.
Åter till Index

 

< återskapat via waybackmachine, först publicerat i början av 2000 talet av tidigare boende på bullerbo >

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *